DE DERDE CHAKRA – ZONNEVLECHT

Ik

De derde chakra (Sanskriet Manipura, flonkerend juweel) is de chakra van het ik, het ego, van kracht en autonomie, van de wil en van het gevoel van eigenwaarde. Heel belangrijke eigenschappen voor je persoonlijkheid, wil ze een krachtig instrument zijn van je Hart. Als deze chakra open en in balans is, ervaar je je aardse zelfvertrouwen en je persoonlijke kracht. 

Deze chakra heeft tien bloemblaadjes en haar kleur is geel. Het element dat bij haar hoort is vuur. Ze is verbonden met de alvleesklier, de bijnieren, de milt, de lever, de maag en de galblaas. Haar edelstenen zijn o.a.: gele topaas, tijgeroog en barnsteen.

Ik denk…

De derde chakra is de zetel van het denken, waarin je ik-besef telkens weer ontstaat.

 ‘Ik denk dus ik ben”. O ja? Ja én nee. 

Ja, deze ‘ik’ , jouw persoonlijkheid, bestaat binnen tijd en ruimte én nee, deze ’ik’ bestaat niet voorbij tijd en ruimte.  

Hier zijn een paar gedachten (ha!) om eens bij te verwijlen:

  • Ik denk, dus ik ben
  • Ik denk niet, dus ik ben niet
  • Ik denk , dus ik ben….in de war

Ik denk, dus ik ben.

Descartes (1596-160) zei het al: cogito ergo sum, ik denk dus ik ben.

Hij zei dat je aan alles kunt twijfelen. Zelfs onze zintuigen zijn niet betrouwbaar. Ware kennis begint bij een radicale twijfel aan alles wat we geloven, menen te weten of waar te nemen. Pas als we aan alles twijfelen, stuiten we op iets dat onbetwijfelbaar is, namelijk dat iets dat twijfelt, denkt dus. Vandaar: ik denk, dus ik besta. 

Met Descartes begint de Verlichting: niet meer blind een overtuiging (lees: de katholieke kerk) geloven, maar zelf kritische nadenken. Durf te twijfelen. Het lichaam zag Descartes als een mechanisch systeem. Een soort voorgeprogrammeerde machine. Hij maakte een scherp onderscheid tussen lichaam en geest (denken). Een onderscheid waar de veel mensen nu nog in geloven, ondanks de bevindingen van de (neuro)wetenschap. Hoe vaak krijg ik niet de vraag: “Is dit (deze klacht) geestelijk of lichamelijk? Of hoor je de opmerking: “Als iets (een ziekte) niet lichamelijk aanwijsbaar is zit ze ‘tussen de oren’.”

Ik denk niet, dus ik ben niet.

Tijdens je waakbewustzijn kun je niet niet denken. Zodra je wakker wordt zijn er gedachten. Maar waar ben je dan in je diepe slaap? En hoe zit het met dromen?

Daarin lijk je vaak in een heel andere werkelijkheid te verkeren. Eén waarin veel meer mogelijk is dan in de dagelijkse werkelijkheid – vliegen bijvoorbeeld. Interessant hè? 

En ook is het zo dat je denken vergaat als je lichaam vergaat. Je denk-instrument  bestaat dus maar tijdelijk. Zou je hele ik-besef ook een tijdelijke illusie kunnen zijn? Het Boeddhisme heeft dit van oudsher grondig onderzocht en komt inderdaad tot deze conclusie.

Thich Nhat Hanh (1926, zen-leraar, vredesactivist en schrijver) heeft de term ‘inter-zijn’ bedacht: niets bestaat onafhankelijk. Alles hangt met alles samen. Ik kan niet bestaan zonder de aarde onder mijn voeten, zonder de lucht die ik inadem, zonder het voedsel dat door andere mensen gemaakt wordt, zonder de veiligheid van mijn huis en het sociale contact met andere mensen. En als de zon ooit uitdooft, zal deze planeet niet meer bestaan.

Wie ben ik? Ramana Maharshi (1879-1950, India, mysticus en leraar) had voor alle mensen die hem bezochten maar één vraag: “Wie ben je?” Ben je een vrouw? Ben je arts of bouwvakker? Ben je moeder,  vader, kind? Ben je zwart of wit, homo of trans? Ben je christen of moslim? Ben je één van de rollen die we ons zelf toebedelen? Ben je je lichaam? Ben je je denken? Ben je je emoties? Wie ben je?

Dit is een vraag om een leven lang op te mediteren. Mijn ervaring is dat ik steeds diepere lagen of wijdere cirkels in en rond deze vraag ontdek. 

Ik denk , dus ik ben….in de war

Hoe waar zou dát kunnen zijn? Zeker als je deze vraag opvat zoals Byron Katie (zie www.theword.com ) dat doet: “Ik geloof wat ik denk, dus ik ben….in de war.’ Sterker nog, zij leert je in te zien dat het blindelings geloven van je dachten dé grote oorzaak is van je lijden.

Tot slot 

Deze chakra is de laatste van de drie onderste chakra’s, die onze persoonlijkheid, de bloemblaadjes lichaam, emoties en denken, vertegenwoordigen. Als deze chakra niet overmatig opgeblazen wordt doordat wij ons identificeren met ons ik-besef, als ze open is en in balans, als de energie vrij door haar heen kan stromen – dan is ze een belangrijk instrument voor ons hart, onze zelf. Dan ervaren we de kracht van onze persoonlijkheid.