DE ZEVEN CHAKRA’S IN HET LATIFA-GEBED

Lieve allemaal,

Graag wil ik jullie, voordat we verder gaan met ons energie- en chakra-onderzoek, kennis laten maken met een paar heel korte en eenvoudige zinnen, die voor mij precies de kern van elke chakra weergeven. Ze zijn mijn weergave van de zeven chakra’s zoals ik die ooit ik vond in het Latifa-gebed*:

IK BESTA – wortel-chakra (eerste chakra)
IK VOEL – buik/milt-chakra (tweede chakra)
IK DENK – zonnevlecht (derde chakra)

IK HEB LIEF – hart-chakra (vierde chakra)

IK OPEN MIJ – keel-chakra (vijfde chakra)
IK VERTROUW – derde oog (zesde chakra)
IK BEN BEREID – kruin-chakra (zevende chakra)

Als ik kon, zou ik deze zeven zinnen op muziek zetten, zodat we ze als mantra konden zingen tijdens onze meditatie-avonden… ik vind ze zo prachtig, ze ontroeren mij telkens weer als ik ze hardop zeg.

IK BESTA – IK VOEL – IK DENK – IK HEB LIEF

De drie/vier onderste chakra’s vormen samen onze persoonlijkheid, ons ik (persona = latijn voor masker).  De drie bloemblaadjes dus: denken, emoties en lichaam. Dit is degene die we zijn in de tijd/ruimte dimensie waarin we nu leven.

IK HEB LIEF

De vierde chakra, de hart-chakra, vormt de verbindende schakel tussen de onderste en de bovenste drie chakra’s. Vandaar dat ze beide genoemd wordt.

IK HEB LIEF – IK OPEN MIJ – IK VERTROUW – IK BEN BEREID

De bovenste drie/vier chakra’s vormen het hart van de bloem, dat voorbij tijd en ruimte is. ‘Ik open mij’ -de bloemblaadjes openen zich volledig, zodat de inspiratie van het hart hen kan vervullen en door hen naar buiten kan stralen. ’Ik vertrouw’ – hier spreekt het vertrouwen, het ‘weten’ van de wijsheid van het hart, dat het verstand (het denken van de persoonlijkheid) te boven gaat. ‘Ik ben bereid’ – dit is de overgave aan Wat Is of Ik Ben. Het is een overgave vol van energie en leven, vol van wachten op het onverwachte, vol van de troost van het ‘niet weten’.

(o) eva

*Het Latifa-gebed komt uit de soefi-traditie, een mystieke stroming binnen de Islam. Latifa betekent letterlijk ‘subtiel’, en is een van de negenennegentig namen voor Allah/God. (Jan van Deenen e.a. Oefenen in leven, het Latifa-gebed als Gids (2005).