ENERGIE, WAT IS DAT EIGENLIJK?

In mijn mediatiegroep onderzoeken we dit seizoen wat energie is en hoe wij onze energie beter kunnen gebruiken. Afgelopen maandag zijn we weer begonnen en we hebben verkend wat we onder ‘energie’ verstaan.  Ik heb daar een kleine samenvatting van gemaakt en ik vraag je even door te bijten als het nog wat abstract klinkt. Mijn verontschuldiging: energie is ook een zó ontzagwekkend iets…

Het woord energie (ενεργεια)  werd voor het eerst gebruikt door Aristoteles, zo’n 2400 jaar geleden. Het werkwoord εργω betekent ‘werken, bewegen’. Energie is dus ‘dat wat werkt’ of ‘dat wat beweegt’. Het is de ‘werk-elijkheid’. Energie = de werkelijkheid = beweging.  

Aristoteles vroeg zich af waar die beweging uiteindelijk vandaan kwam. Iets of iemand moest toch die beweging in gang gezet hebben? En zo kwam hij op het paradoxale concept van ‘de onbewogen beweger’. Andere wijsheidstradities hebben hun eigen woorden gevonden, zoals ‘de vrede van God, die ons verstand te boven gaat’ (citaat uit de bijbel), of ‘Allah’ (de Islam), of ‘Vorm is Leegte, Leegte is Vorm’ (het Boeddhisme).

Een overstapje naar de moderne natuurwetenschap:

Einstein heeft met zijn formule E=MC2 (energie = massa x de lichtsnelheid in het kwadraat) aangetoond dat massa een verdichting van energie is. Onze planeet is dus energie. Ons lichaam is energie. Ons denken is energie. Onze emoties zijn energie. Alles wat bestaat in tijd en ruimte is energie. En energie gaat tijd en ruimte ver te boven – iets wat de wijsheidstradities al duizenden jaren ‘wisten’….

De eerste wet van de thermodynamica vertelt ons nog iets belangrijkst, namelijk dat energie nooit verloren gaat. Energie transformeert, zet zich om, zoals water zich kan omzetten in ijs en in gas, maar verloren gaat zij niet. Ook iets wat van oudsher al tijd al ‘geweten’ is…

Wij mensen kunnen onze energie dus omzetten. Hoe doen wij dat? Welke energie kiezen we om onze aandacht aan te geven? Want wat je aandacht geeft geneest en groeit. Welke energie bevorderen we in onszelf, in elkaar, in de maatschappij? Hoe kunnen we leren onze energie zo te richten dat we gelukkig zijn, en niet alleen wijzelf, maar iedereen en alles? 

Laat een reactie achter