Vrij naar ALEXANDER ZÖLLNER (www.artoflife.nu)

 “Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen
maar door te beseffen wie je ten diepste bent.” 
(Eckhart Tolle)

Geluk

Iedere vraag van een cliënt is in wezen een vraag naar het vinden van geluk. Door opvoeding en conditionering zijn wij overtuigd geraakt dat geluk ergens buiten ons te vinden moet zijn. We zoeken het in bezit of in prestaties, op de beurs en in relaties. Maar echte voldoening, ontspanning en geluk zijn niet te vinden door ze in de buitenwereld na te jagen. Ze vallen ons ten deel door beperkende zelfbeelden los te laten en het contact te herstellen met wie wij ten diepste zijn. De non-duale benadering van therapie en coaching voert direct terug naar die bron en is daardoor grensverleggend en inspirerend vanuit het hart.

Voorbij de persoonlijkheid
Non-duale therapie en coaching omvat meer dan de toepassing van enkele technieken. Het is een radicale shift in onze manier van kijken naar ‘problemen’, hun achtergronden en de manieren om er effectief mee om te gaan. Met de non-duale benadering wordt er verder gekeken dan het beperkte zelfbeeld van de cliënt. Dit wordt herkend als een constructie van de persoonlijkheid zonder werkelijke grond.

Niet de verbetering of verandering van de persoonlijkheid staat op de voorgrond maar het contact met wie de cliënt ten diepste is: vrij en niet-geconditioneerd zijn. Leven en werken vanuit het contact met wie je in wezen bent leidt tot een geheel nieuw zelf- en wereldbeeld, inspireert tot nieuw gedrag en is de bevrijding van veel onnodig lijden.

De non-duale benadering is gebaseerd op vier uitgangspunten:

  • Ieder mens is op zoek naar zichzelf
  • Ieder mens is een unieke uitdrukking van de oorspronkelijke energie
  • Leven vanuit je diepste zelf, vanuit je hart, is een duurzame bron van geluk
  • Zelfinzicht, aanvaarding, niet-oordelende liefde, begrip en mededogen zijn de weg

Achtergrond
De non-duale benadering is het antwoord op het diepste verlangen van ieder mens om zichzelf te zijn. Alleen dit ‘thuiskomen’ bij onszelf leidt daadwerkelijk tot de vrijheid, rust en geluk die wij lange tijd zochten. Non-duale therapie is daarom niet gericht op het verbeteren of aanvullen van het bestaande zelfbeeld van de cliënt maar op het loslaten en de bevrijding daarvan. Dit betekent dat aannames en verwachtingen worden verkend en doorzien als gedachtepatronen uit het verleden die geen relatie hebben met de werkelijkheid van dit moment. Je ontdekt dat het geconditioneerde zelfbeeld zelf de bron is van de vragen en kwesties waarmee je worstelt. Non-duale therapie voert uiteindelijk naar het inzicht dat het ‘ik’ – net als alle andere gedachten en gevoelens – een constructie is van het denken en dat het doorzien daarvan tot bevrijding en ontspanning leidt.

Aanvaarding
Kenmerkend voor deze benadering is het geloof in de kracht van onvoorwaardelijke aanvaarding van ‘wat is’ en vooral van onszelf. Die grondhouding maakt het mogelijk om alle gedachten, emoties en lichamelijke behoeften te verwelkomen. Non-duale therapie en coaching is geen snelweg naar geluk. Niets kan worden overgeslagen, alle onderdelen van de structuur van onze persoonlijkheid, ons denken, onze emoties en ons lichaam, zijn welkom om tevoorschijn te komen. Het is de kracht van deze liefdevolle en niet-oordelende aandacht van het hart die ze doet transformeren in hun oorspronkelijke kwaliteiten zoals creativiteit, spontaniteit, plezier en levenslust.

“De mens ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens als iets wat van de rest is afgescheiden, een soort optisch bedrog van bewustzijn.”

(Albert Einstein)

Resultaten
De non-duale benadering kenmerkt zich door de combinatie van helderheid en mededogen, precisie en effectiviteit. De werkwijze voert in snel tempo naar een shift in aandacht die direct toegang geeft tot ervaring van innerlijke vrede, eenvoud, plezier en geluk. Isolement  maakt plaats voor verbondenheid, gewoonte en sleur worden vervangen door ontspanning en creativiteit en helder inzicht en mededogen winnen het van manipulatie en dwang.

EVA WOLF

Bij mijn non-duale benadering van therapie en coaching maak ik gebruik van de metafoor van de Bloem.

Met behulp van de Bloem blijkt het verrassend eenvoudig om cliënten te laten ervaren wie ze in wezen zijn. Van daaruit kunnen ze met een heldere, open, liefdevolle en niet-oordelende blik naar de verwarringen en verwondingen in hun eigen persoonlijkheid kijken. Ze leren die als vanzelf te aanvaarden, te onderzoeken, te ontwarren en te helen. 

Het beeld van de Bloem is helder, toegankelijk en eenvoudig toepasbaar. Mensen blijken zichzelf er spontaan in te herkennen. Ze zeggen vaak:  “O ja, dat wist ik ‘ergens’ eigenlijk wel…”.

eva@evawolf.nl

06-21521819

Gijsbrecht van IJselsteinstraat 217
1082 KJ Amsterdam

De Bloem – praktijk voor non-duale therapie en coaching
Drs Eva Wolf
KvK nr. 01168049
IBAN: NL44 ABNA 0566922185
BIC (SWIFT): ABNANL2A