DE ZEVEN CHAKRA’S IN HET LATIFA-GEBED

Amsterdam, 9 oktober 2019

Lieve allemaal,

Graag wil ik jullie, voordat we verder gaan met ons energie- en chakra-onderzoek, kennis laten maken met een paar heel korte en eenvoudige zinnen, die voor mij precies de kern van elke chakra weergeven. Ze zijn mijn weergave van de zeven chakra’s zoals ik die ooit ik vond in het Latifa-gebed*:

IK BESTA wortel-chakra (eerste chakra)
IK VOEL buik/milt-chakra (tweede chakra)
IK DENK zonnevlecht (derde chakra)

IK HEB LIEF hart-chakra (vierde chakra)

IK OPEN MIJ keel-chakra (vijfde chakra)
IK VERTROUW derde oog (zesde chakra)
IK BEN BEREID kruin-chakra (zevende chakra)

Als ik kon, zou ik deze zeven zinnen op muziek zetten, zodat we ze als mantra konden zingen tijdens onze meditatie-avonden… ik vind ze zo prachtig, ze ontroeren mij telkens weer als ik ze hardop zeg.

IK BESTA – IK VOEL – IK DENK – IK HEB LIEF

De drie/vier onderste chakra’s vormen samen onze persoonlijkheid, ons ik (persona = latijn voor masker).  De drie bloemblaadjes dus: denken, emoties en lichaam. Dit is degene die we zijn in de tijd/ruimte dimensie waarin we nu leven.

IK HEB LIEF

De vierde chakra, de hart-chakra, vormt de verbindende schakel tussen de onderste en de bovenste drie chakra’s. Vandaar dat ze beide genoemd wordt.

IK HEB LIEF – IK OPEN MIJ – IK VERTROUW – IK BEN BEREID

De bovenste drie/vier chakra’s vormen het hart van de bloem, dat voorbij tijd en ruimte is. ‘Ik open mij’ -de bloemblaadjes openen zich volledig, zodat de inspiratie van het hart hen kan vervullen en door hen naar buiten kan stralen. ’Ik vertrouw’ – hier spreekt het vertrouwen, het ‘weten’ van de wijsheid van het hart, dat het verstand (het denken van de persoonlijkheid) te boven gaat. ‘Ik ben bereid’ – dit is de overgave aan Wat Is of Ik Ben. Het is een overgave vol van energie en leven, vol van wachten op het onverwachte, vol van de troost van het ‘niet weten’.

(o) eva

*Het Latifa-gebed komt uit de soefi-traditie, een mystieke stroming binnen de Islam. Latifa betekent letterlijk ‘subtiel’, en is een van de negenennegentig namen voor Allah/God. (Jan van Deenen e.a. Oefenen in leven, het Latifa-gebed als Gids (2005).

De wortel chakra

Amsterdam, 25 oktober 2019

Lieve allemaal,

In de mediatiegroep hebben we ons letterlijk en figuurlijk verdiept in onze eerste chakra, de stuit- of wortel-chakra, in het Sanskriet Muladhara (mula = wortel, adhara = stuit). Deze chakra bevindt zich op het perineum, dat stukje tussen je anus en je geslachtsdeel. Als het goed is, zit je daar op. En dat doe je als je recht op je zitbeentjes, (die zich aan weerszijden van je perineum bevinden) zit. Die heten natuurlijk niet voor niets ‘zit’-beentjes.

We hebben geoefend om in onze basis, op onze wortelchakra, te zitten en die zo te activeren. Ook tijdens het staan en lopen hebben we hier aandacht aan besteed. Het is heel bijzonder hoe deze chakra kan tot leven kan komen in je ervaring. En ook als je (nog) niets voelt, dan kan het innerlijke vertrouwen (dat verbonden is met de zesde chakra – komt later) groeien, dat ‘het wel werkt’. Ik moet hierbij opeens aan een vers uit het oude testament (bijbel) denken – afkomst verloochent zich niet – “God geeft het zijn beminden in de slaap”. En zo is het: wat aandacht krijgt groeit/herstelt zich/komt tot bloei, ook al slaapt jouw lichamelijke opmerkingsgave nog.

In de gespreksmediatie hebben we het gehad over is de vele betekenissen van onze eerste chakra. Elk energiecentrum vibreert met een bepaalde frequentie, die afhankelijk is van de locatie in het lichaam. Verder is elke chakra verbonden met een endocriene klier. De endocriene klieren scheiden hormonen af, die voor een groot gedeelte de biologische processen in ons lichaam regelen. En er zijn nog veel meer verbindingen, waarvan ik er hier een paar noem.

Zo is onze wortelchakra verbonden met de aarde, met wortels, gronden, overleven van het lichaam, materie, begin. Haar kleur is rood en ze heeft vier bladeren. Helaas zijn mijn computerkwaliteiten nog niet goed genoeg dat ik hier een afbeelding kan geven – moet je zelf maar even opzoeken als je wilt zien hoe ze eruit ziet. Haar energie is vast, zeer verdicht. Ze is verbonden met de dikke darm (de darmen worden wel onze tweede – aardse – hersenen genoemd), en met de bijnieren. De edelstenen die met haar corresponderen zijn magnetiet, robijn, granaat, en hematiet (bloedsteen). 

Maandag gaan we verder met het onderzoeken van onze tweede chakra.

(o) eva

Energie

Amsterdam, 13 oktober 2019

Lieve allemaal,

Over energie gesproken – vorige week vertelde ik in de meditatiegroep dat mijn energie zeker niet minder wordt, maar wel steeds ‘fragieler’ aanvoelt. Dat heeft natuurlijk alles met mijn leeftijd te maken, maar dat is het niet alleen. Het is moeilijk het juiste woord te vinden voor wat ik bedoel. ik zou ook ‘transparanter’ kunnen zeggen. Het is alsof mijn persoonlijkheid steeds meer doorlaatbaar wordt voor de lichte energie van het hart. Alles wordt daarmee ook ‘tijdelijker’. Ik kijk niet meer zo lang vooruit. ik leef steeds meer in het moment.

Voor de voortang van onze meditatiegroep betekent dit dat ik voorstel om per seizoen te bekijken of we doorgaan. En dat doorgaan valt of staat met het commitment van een paar mensen, inclusief mezelf, om ook het komende seizoen de meditatie-oefening in de vorm van de wekelijkse maandagavond in ons leefritme op te nemen. Dit keer zullen we dus op onze laatste avond van dit seizoen, dat is op 16 december, besluiten of we in januari doorgaan.

Energie is het thema dat onze hele avond omvat. Tijdens de geleide meditatie beoefenen we de energie-kringloop door het lichaam, begeleid door onze adem. Daarna staan we in onze energie en lopen we op ons ademritme. Dan volgt de stilte-meditatie. Na het ‘noemen van de namen van hen naar wie ons hart uitgaat’, zingen we de prachtige mantra OHM NAMAH SHIVAYA (vrij vertaald: ik groet het hart in ons), die omhoog en omlaag beweegt langs de chakra’s (de zeven energie knooppunten in ons lichaam). En tot slot, tijdens de gespreks-meditatie komt alles samen in het uitwisselen van onze ervaringen en verdiepen we ons verder in de betekenis van energie in het algemeen en de energie van ieder van de zeven chakra’s  afzonderlijk. 

to be continued,

(o) eva

ONS LICHAAM IS ENERGIE

Amsterdam, 28 september 2019

Alles is energie, schreef ik vorige week: het universum, de aarde, ons lichaam, ons denken, onze emoties…

Je kunt het universum beschouwen als opgebouwd uit draaiende wielen van energie, of je nu kijkt naar de grote melkwegstelsels, die duizenden lichtjaren van ons verwijderd zijn, of naar de miljarden atomen die in een korreltje zand ronddraaien, of naar de wervelwind van elektronen, die samen met oneindige leegte, alle materie vormen. 

Ons lichaam is energie. Zo’n zin is de moeite waard om wat langer bij stil te staan. Om op te mediteren, zo gezegd. Ons lichaam is dus niet alleen wat onze zintuigen waarnemen. Het is veel meer dan dat. Al vanaf de vroegste tijden was men zich daar bewust van. 

Laten we eens kijken naar de caduceus, een staf met twee slangen die zich kruiselings om de staf winden en vleugels aan de bovenkant hebben. Het is een oeroud symbool, dat gevonden is in India, Egypte (de staf van de farao) en in Mesopothamië. In het oude Griekenland was de caduceus de staf van de god Hermes. En bij ons staat zij bekend als een vorm van de esculaap, een medisch symbool. 

De staf staat voor een verticale kolom in ons lichaam die correspondeert met de wervelkolom. De punten waar de slangen elkaar kruisen symboliseren de zeven chakra’s, die zich van het laagste punt van de wervelkolom naar het hoogste bewegen. De chakra’s zijn op wielen lijkende energiecentra, zeven niveaus van vibratie, van vitale levenskracht. Elke chakra stelt een aspect van het bewustzijn voor dat kenmerkend voor ons leven is. De twee slangen vertegenwoordigen de twee vormen van energie – de vrouwelijke en de mannelijke – in elk van de chakra’s. Energie is één in oorsprong, één dus op het laagste punt, vóór de eerste chakra. Dan splitst ze zich in mannelijke en vrouwelijke energie. Die twee ontmoeten elkaar en worden weer één bij de kruin, boven de zevende chakra. Energie die zich verdicht tot materie, kan niet anders dan zich splitsen – scheiding is immers hét kenmerk van materie – en de eerste materiële scheiding is die tussen mannelijke en vrouwelijke energie. In het scheppingsverhaal in de bijbel (waar de slang trouwens ook een rol speelt) wordt dit beschreven als de scheiding tussen man en vrouw. 

De eerst verwijzingen naar de chakra’s gaat terug tot de Veda’s (vanaf 1500 v.C.), de oudste geschriften van het Hindoeïsme. Ze bevinden zich in het energetische krachtenveld, de aura, dat ons fysieke lichaam als het ware omvat. De aura verschijnt als een lichtgekleurde wolk om het zichtbare lichaam heen. Chakra’s zijn de generatoren van dit aura-veld. Dank zij de moderne fysiologie hebben we kunnen vaststellen dat deze zeven chakra’ zich bevinden dicht bij de zeven voornaamste zenuwknopen die aan de wervelkolom ontspringen. Ze corresponderen met deze fysieke zenuwknopen en met de endocriene klieren.

De staf, die verticale kolom in ons lichaam, is als het ware een snelweg waarlangs de levens-energieën (Sankriet: prana) zich heen en weer bewegen. Door, langs en naast deze snelweg lopen talloze secundaire wegen, zoals de Chinese acupuntuur-meridianen en de duizenden andere nadi’s (subtiele energiekanalen), die uit de hindoetraditie bekend zijn. Kundalini (Sanskriet: ‘de opgerolde’, nl. de opgerolde energie op het laagste punt) is de energie die vrijkomt als de chakra’s geopend worden.

Als je mijn metafoor van de Bloem als sjabloon over dit verhaal heen legt, zou je kunnen zeggen de drie bloemblaadjes denken, emoties en lichaam (= onze lichamelijke gewaarwordingen)  ons fysieke lichaam vormen, de meest verdichte vorm van energie, waarbij denken de minst verdichte vorm is en het puur lichamelijke de meest verdichte vorm. Het hart van de Bloem kan je zien als corresponderend met de chakra’s, de aura en de prana – dus met de levenskracht, de vitale energie, die door het fysieke lichaam heen stroomt én het omvat.

Alles is energie.

Alles is bewustzijn.

Energie is bewustzijn.

Het is maar hoe je het bekijkt. 

ENERGIE, WAT IS DAT EIGENLIJK?

Amsterdam, 22 september 2019

In mijn mediatiegroep onderzoeken we dit seizoen wat energie is en hoe wij onze energie beter kunnen gebruiken. Afgelopen maandag zijn we weer begonnen en we hebben verkend wat we onder ‘energie’ verstaan.  Ik heb daar een kleine samenvatting van gemaakt en ik vraag je even door te bijten als het nog wat abstract klinkt. Mijn verontschuldiging: energie is ook een zó ontzagwekkend iets…

Het woord energie (ενεργεια)  werd voor het eerst gebruikt door Aristoteles, zo’n 2400 jaar geleden. Het werkwoord εργω betekent ‘werken, bewegen’. Energie is dus ‘dat wat werkt’ of ‘dat wat beweegt’. Het is de ‘werk-elijkheid’. Energie = de werkelijkheid = beweging.  

Aristoteles vroeg zich af waar die beweging uiteindelijk vandaan kwam. Iets of iemand moest toch die beweging in gang gezet hebben? En zo kwam hij op het paradoxale concept van ‘de onbewogen beweger’. Andere wijsheidstradities hebben hun eigen woorden gevonden, zoals ‘de vrede van God, die ons verstand te boven gaat’ (citaat uit de bijbel), of ‘Allah’ (de Islam), of ‘Vorm is Leegte, Leegte is Vorm’ (het Boeddhisme).

Een overstapje naar de moderne natuurwetenschap:

Einstein heeft met zijn formule E=MC2 (energie = massa x de lichtsnelheid in het kwadraat) aangetoond dat massa een verdichting van energie is. Onze planeet is dus energie. Ons lichaam is energie. Ons denken is energie. Onze emoties zijn energie. Alles wat bestaat in tijd en ruimte is energie. En energie gaat tijd en ruimte ver te boven – iets wat de wijsheidstradities al duizenden jaren ‘wisten’….

De eerste wet van de thermodynamica vertelt ons nog iets belangrijkst, namelijk dat energie nooit verloren gaat. Energie transformeert, zet zich om, zoals water zich kan omzetten in ijs en in gas, maar verloren gaat zij niet. Ook iets wat van oudsher al tijd al ‘geweten’ is…

Wij mensen kunnen onze energie dus omzetten. Hoe doen wij dat? Welke energie kiezen we om onze aandacht aan te geven? Want wat je aandacht geeft geneest en groeit. Welke energie bevorderen we in onszelf, in elkaar, in de maatschappij? Hoe kunnen we leren onze energie zo te richten dat we gelukkig zijn, en niet alleen wijzelf, maar iedereen en alles? 

Interview in het tijdschrift Happinez

januari 2019

‘IK HEB AL TWINTIG JAAR EEN GELUKKIG HUWELIJK MET MEZELF’

“Een monogame partnerrelatie wordt als een heilige graal gezien, want in je eentje zou je maar zielig zijn. Maar ik heb al twintig jaar een gelukkig huwelijk met mezelf. Geluk zit in mijn hart. Ik gebruik altijd een metafoor van een bloem om dit uit te leggen. Wanneer we geluk zoeken, zoeken we in wezen naar het hart van de bloem die we zijn, naar onze essentie. Je kunt het ook je ziel noemen of je innerlijke bron of onvoorwaardelijke liefde. Iedereen ervaart wel momenten van contact daarmee, glimpen van dat hart, zoals een klein kind heel puur en onbevangen verwonderd kan zijn, dat soort momenten. De blaadjes van de bloem noem ik de ‘persoonlijkheid’. Dat zijn: mijn denken, mijn emoties en mijn lichaam. Het hart van de bloem is innerlijke vrede, en je kunt leren om je persoonlijkheid, dus je denken, je emoties en je lichaam daarvoor open te stellen.

Je kunt het ervaren van geluk niet afdwingen, maar je kunt wel de geluksmomenten koesteren en aandachtig leven zodat je ze eerder opmerkt. Vanaf mijn 35e is meditatie daarom meer en meer mijn leefwijze geworden en sindsdien ervaar ik steeds vaker stilte en geluk diep van binnen.

Een relatie als heilige graal om je compleet te voelen is de norm als je leeft vanuit je persoonlijkheid. Ik heb gemerkt dat die norm verdwijnt als je vanuit je essentie leeft. Dan ervaar je namelijk dat je al compleet bent.  In wezen is iedereen compleet – als je het binnen in jezelf zoekt kun je het ervaren. En dan zie je ook dat je persoonlijkheid enkel het instrument is van je hart, niet meer en niet minder. 

In plaats van naar binnen te gaan, zoeken veel mensen geluk  buiten zichzelf: in relaties, werk, sport, online. Het verdrietige is dat dat soort geluk altijd voorbij gaat. Daar zijn we dan ook bang voor, wanneer we op die manier gelukkig zijn. En terecht. Maar als je ervaren hebt dat het geluk binnen in je ligt te wachten om gevonden te worden, raak je gemotiveerd om je persoonlijkheid te openen zodat je kunt gaan leven vanuit jezelf. Dat kun je leren door aandachtstraining en coaching. 

Ik ben begonnen in een traditionele relatie. Na een poosje gingen mijn man en ik nadenken over de beperkingen van monogamie en we besloten tot een open relatie. Dat was in onze hippietijd. Het was goed om te exploreren. Het gaf vrijheid en ruimte. Toch zijn we uiteindelijk gescheiden omdat het gecompliceerder bleek dan we toen aankonden. Daarna heb ik een paar lange relaties gehad, en ondertussen leerde ik steeds beter hoe ik goed met mezelf kon leven. Ook had ik een tijdlang een relatie met een getrouwde man. Dat was oefenen. Kan ik genieten van wat er is zonder méér te willen? Heb ik genoeg aan mezelf? Hij hoefde van mij niet te kiezen en ik denk ook niet dat ik de enige was. We hadden mooie momenten samen én ik had ook genoeg aan mezelf.

Onze persoonlijkheid is een biologisch wezen dat verbindingen zoekt en dat is fantastisch, maar als je daar afhankelijk van wordt voor je ultieme geluk, kom je bedrogen uit. Ik vind het heerlijk om verbindingen te hebben, ik kan daar mijn liefde in kwijt. Ik heb prachtige verbindingen met mijn kinderen en kleinkinderen, met vrienden, met meditatiedeelnemers, collega’s en cliënten. Dus hoezo ben ik single?

Als er iemand langskomt die dezelfde innerlijke heelheid ervaart als ik, die mij niet nodig heeft maar het heerlijk vindt om me in de buurt te hebben, dan is diegene van harte welkom. Ik ben thuis bij mezelf en als ik het even niet ben, wat natuurlijk voorkomt, weet ik altijd weer hoe ik thuis kan komen.”

eva@evawolf.nl

06-21521819

Gijsbrecht van IJselsteinstraat 217
1018 KJ Amsterdam

Drs Eva Wolf
Registertherapeut RBCZ
Lid NVPA
KvK nr. 01168049